28 กรกฎาคม 2562 รมว.พลังงาน เร่งมาตรการพัฒนาโซล่าร์เซลล์สูบน้ำบาดาล ช่วยบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190728151616513

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานห่วงใยวิกฤตภัยแล้งในขณะนี้ และได้สั่งการให้พลังงานจังหวัดตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อใช้เครื่องมือด้านพลังงานเข้าไปช่วยเหลือ แบ่งเบาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ล่าสุดได้เร่งรัดมาตรการ “โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร” ให้เข้าไปช่วยดึงน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนในพื้นที่วิกฤตได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร มาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอนุมัติโครงการฯ ไปแล้วให้กับ 160 หน่วยงาน รวม 1,450 ระบบจากทั่วประเทศ อาทิ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด พิจิตร มหาสารคาม เชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ปัจจุบัน ได้ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำที่สำคัญ เช่น แผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ แล้วเสร็จเป็นจำนวน 119 ระบบ และในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดแล้วเสร็จเพิ่มเติมอีก 509 ระบบ ส่วนในเดือนกันยายน 2562 จะแล้วเสร็จอีก 529 ระบบ โดยสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะเร่งรัดดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ตามเป้าหมาย 1,450 ระบบให้ได้ภายในสิ้นปีนี้